Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zbigniew Krygiel - wystawa

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę Zbigniewa Krygiel.

Powrót na stronę główną