Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Strauss Gala

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na Strauss Gala.

Powrót na stronę główną