Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia Kraina św. Anny

W dniu 08.02.2018r. w Pałacu Łucja w Zakrzowie, odbędzie się Warsztat Refleksyjny realizowany w ramach ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Formuła oraz konieczność przeprowadzenia Warsztatu została podyktowana Wytyczną nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Celem Warsztatu jest ocena efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Wypracowane wnioski znajdą się w sprawozdaniu rocznym z realizacji LSR za 2017.

Powrót na stronę główną