Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zakończyliśmy projekt, ale...

 

Zakończyliśmy projekt, ale rozpoczynamy nową podróż, bardziej doświadczeni, z nowymi pomysłami, przyjaciółmi, nowym entuzjazmem i siłą do działania...

Stowarzyszenie wraz z czeskim partnerem Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z Jabłonkowa zrealizowało w ramach funduszu mikroprojektów projekt pn. „Malowane dziedzictwo bez granic”. Projekt, z którego jesteśmy dumne i z którym się utożsamiamy. 

Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie badań i określenie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym pogranicza PL-CZ. Ponadto określone zostały możliwości współpracy twórców ludowych ze współczesnymi projektantami, na bazie tradycyjnego zdobienia ceramiki, przełożone na inne produkty i usługi. Dzięki realizacji projektu rozszerzeniu uległy możliwości współpracy i integracji społeczności lokalnych po obu stronach granicy polsko-czeskiej, doprowadzając do wzrostu atrakcyjności pogranicza.

Projekt „Malowane dziedzictwo bez granic” został zaplanowany tak, by uwzględniać w nim założenia i etapy metody myślenia projektowego. Ostatnim etapem procesu design thinking jest realizacja, która zakłada stworzenie prototypów zaprojektowanych produktów i usług oraz ich przetestowanie poprzez wprowadzenie je w życie. Niestety w naszym projekcie nie mieliśmy takiej możliwości. Ten etap czeka dopiero na przeprowadzenie. Liczymy, iż mieszkańcy Opolszczyzny będą chcieli wprowadzić w życie przynajmniej niektóre elementy i warianty wypracowanych usług. Część z nich nie wymaga wielkich nakładów pracy i finansów, raczej współpracy i wspólnej energii, którą jednak warto włożyć, by chronić nasz cenny dorobek kulturowy.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z przewodnikiem i wspólnej podróży szlakiem opolskiej ceramiki połączonej z nowoczesnym dizajnem, dostępnym poniżej
PDFPublikacja Malowane dziedzictwo bez granic.pdf
przewodnik.png


 

Powrót na stronę główną