Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Warsztat Refleksyjny za nami...

8 lutego 2018 roku w Pałacu Łucja w Zakrzowie odbył się Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia Kraina św. Anny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady Programowej, Pracownicy Biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a także przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów oraz Stobrawski Zielony Szlak.

Materiały wypracowane w trakcie warsztatów będą miały swoje odzwierciedlenie w Sprawozdaniu z realizacji LSR za rok 2017.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w Warsztacie Refleksyjnym! Widzimy się za rok!

 

 

Powrót na stronę główną