Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Uwaga! Uległy zmianie przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców!

Informujemy, iż przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. Dnia 6 lutego 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Ustawa ta zmienia m. in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201402020. Dokonano zmian m. in. art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a Ustawy i przepisach wykonawczych z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/311/1

Powrót na stronę główną