Stowarzyszenie

Kraina św. Anny

Logo UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Witamy w Krainie św. Anny PROW 2007-2013 PROW 2014-2020