Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

Koncert dla Pań

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zaprasza na Koncert dla Pań.

Powrót na stronę główną