W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Szkolenie dla przedstawicieli ODL i Lokalnych Partnerstw PAFW już za nami...

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina św. Anny od 21 do 23 lutego brali udział w Szkoleniu dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW oraz w Gali Programu Lokalne Partnerstwa PAWF i "Społecznik Roku".

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i członków zespołu ODL na temat nowych rozwiązań i sposobów działania, w tym dotyczące "Szkoły animatorów inicjatyw lokalnych", Certyfikacji Kompetencji miękkich LEVER, Active Citizens "Aktywna Społeczność" oraz warsztaty dot. aktywizacji lokalnej. Dodatkowo w trakcie szkolenia odbyła się dyskusja poświęcona poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięć partnerstw V edycji Programu Partnerstwa PAFW, w czasie której poszczególni laureaci dzielili się swoimi doświadczeniem z przeprowadzonego projektu partnerskiego oraz przemyśleniami i dobrymi praktykami zauważonymi w trakcie odbytej wizyty studyjnej w Niemczech. Ponadto poświęcony był blok 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę i związane z tym programy "Nasza niepodległa" i "Nieskończenie Niepodległa-Ludzie".

Ostatni dzień szkoleniowy poświęcony był również tematyce związanej z "komunikacją i promocją działań lokalnych" oraz nowym narzędziom jakimi jest fundrising. Fundraising to nic innego jak profesjonalne i systematyczne pozyskiwanie finansowania lub darów rzeczowych na rzecz organizacji non-profit. Bardzo ważne w powyższej definicji jest to, iż użyte są przymiotniki tj. „profesjonalny i systematyczny”. Jest to sedno fundraisingu i w tym leży tajemnica jego skuteczności. W tym bloku tematycznym Stowarzyszenie Kraina św. Anny wzięło udział w panelu dyskusyjnym, w którym dzieliło się doświadczeniami z zorganizowanego już dwukrotnie wydarzenia jakim jest Giving Circle - Krąg Darczyńców.

Wieczorem 22 lutego 2018 roku w hotelu Marriott odbyła się gala podsumowująca V edycję Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” połączona z wręczeniem nagród w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2017” tygodnika „Newsweek Polska”. W pierwszej części ogłoszono wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”, w czasie którego tytuł otrzymała Jolanta Golianek, założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, które uległy ciężkim poparzeniom. Agnieszka Dejnie, współzałożycielce Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, za aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a zwłaszcza za umożliwienie im realizacji celów życiowych dzięki zatrudnieniu w Browarze Spółdzielczym w Pucku oraz uczestnictwu w innowacyjnym programie rehabilitacji poprzez nurkowanie. Oprócz nagród głównych Kapituła konkursu przyznała dwie nagrody specjalne: dla Łukasza Ossowskiego, sołtysa wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód oraz dla Ireneusza Nitkiewicza, radnego miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkańców w pomoc osobom bezdomnym w ramach cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Druga część gali, która poświęcona była podsumowaniu V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” rozpoczął swoim przemówieniem Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Uroczystość była okazją do nagrodzenia zwycięzców w konkursie dla najefektywniejszych Grup Inicjatywnych i najaktywniejszych partnerstw Pracowni Dobra Wspólnego. Nagrodę w postaci zagranicznej wizyty studyjnej otrzymały Grupy Inicjatywne partnerstw: „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” (gmina Warka),  „Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży” (gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia), Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Fundacja Bieszczadzka  oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Zapraszamy na mini relację zdjęciową:

 

 

 

Powrót na stronę główną