Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne nr I/2018 - proponowane zmiany dokumentów

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 12.03.2018r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Domu Pielgrzyma w Górze Świętej Anny.

Proponowane zmiany dokumentów:

PDFRegulamin Rady Programowej - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 1 Procedura wyboru i oceny - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 10. Regulamin Komisji - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 12 Wzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 4. Procedura odwoławcza - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
PDFZał. nr 8. Wzór potwierdzenie wpływu wniosku - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf
 

Dni "otwartych drzwi" 12.03.2018 w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz 13.03.2018r. w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian w LSR i dokumentach towarzyszących!

Powrót na stronę główną