Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne I/2018 - przedłużamy termin

Stowarzyszenie Kraina św. Anny ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz załączników do umowy ramowej.

Proponowane zmiany dokumentów:

PDFStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny - proponowane zmiany.pdf

PDFRegulamin Rady Programowej - proponowane zmiany.pdf

PDFZał. nr 1 Procedura wyboru i oceny - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf

PDFZał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - zał. 2a - proponowane zmiany.pdf

PDFZał. nr 4. Procedura odwoławcza - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf

PDFZał. nr 8. Wzór potwierdzenie wpływu wniosku - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf

PDFZał. nr 10. Regulamin Komisji - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf

PDFZał. nr 12 Wzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów oceny - proponowane zmiany 07.03.2018r.pdf

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 15.03.2018r. o godzinie 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Budynek Starostwa Powiatowego, 2 piętro - pokój 228.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

Powrót na stronę główną