Przyjmujemy wnioski w Konkursie grantowym "Działaj Lokalnie" dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Złóż wniosek do 9 maja 2018 roku!

Kraina tradycją malowana

loga.png

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Kraina tradycją malowana" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Kraina tradycją malowana”, inicjującego współpracę społeczności pogranicza polsko-czeskiego polegającą na wzmocnieniu integracji społeczności na poziomie lokalnym. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także zaprezentowaniu i promocji tradycyjnego wzornictwa pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 8 865,00 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 7 535,25 EUR,
dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 443,25 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

 

 

 • 2.png

  Twórcze napięcie. Działania na styku niematerialnego dziedzictwa kulturowego i dizajnu.

  12.04.2018

  Tradycja  to treści kultury przekazywane z pokolenia na pokolenie, które przez daną zbiorowość uznawane są za społecznie istotne dla jej współczesności i przyszłości – mówią antropologiczne definicje. Intuicyjnie rozumiemy, że to pojemna definicja,w której mieszczą się różne wytwory ludzkiej aktywności. Warto jednak je sobie nazwać i pamiętać, że tradycją są zarówno wytwory kultury materialnej,  jaki elementy kultury społecznej oraz symbolicznej.

 • Bez tytułu.png

  Tradycja i dizajn – tu są emocje

  10.04.2018

  Tęsknota za tym, co dawne, tradycyjne, wiejskie, jest emocją, która coraz częściej towarzyszy wielu ludziom. Liczne są głosy, że rozwój cywilizacji i technologii nie służy człowiekowi, że lepsze były stare zwyczaje, relacje, kultura. Fascynacja kulturą ludową jest we współczesnym świecie silnym trendem, widocznym w wielu przejawach kultury masowej.

 • ręce.jpeg

  Ruszamy z wielkim entuzjazmem

  06.04.2018

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Kraina tradycją malowana”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, zgodnie z Programem  INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

Powrót na stronę główną