W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00.

Kraina tradycją malowana

loga.png

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Kraina tradycją malowana" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Kraina tradycją malowana”, inicjującego współpracę społeczności pogranicza polsko-czeskiego polegającą na wzmocnieniu integracji społeczności na poziomie lokalnym. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także zaprezentowaniu i promocji tradycyjnego wzornictwa pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 8 865,00 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 7 535,25 EUR,
dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 443,25 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

 

 

 • diw22.png

  Działamy z wielkim entuzjazmem

  04.06.2018

  Już teraz większość z nas myśli o wakacjach i urlopach, ale nie MY! Kraina działa na wielu frontach.
  Promujemy i realizujemy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskujemy kolejne dofinansowania z Euroregionu Pradziad, spełniamy się Działając Lokalnie, skupiamy i z roku rok powiększamy Krąg Darczyńców. Cieszymy się, że otaczają nas osoby pełne entuzjazmu i dobrej energii. 

 • 1.jpeg

  Przełamanie ludowej symetrii – jak silna okazuje się moc koloru?

  30.05.2018

  Obserwuję, że szukanie inspiracji nie omija również czerpania z bogactwa opolskiego wzoru ludowego. Uważam, że usprawiedliwione może zostać to jedynie talentem, przemyślaną wizją i wielką chęcią tworzenia artysty przy jednoczesnym poszanowaniu do tradycji, którą kładzie sobie przed sobą jako wzór a może i przepis. Zadać należy sobie przy tym pytanie, którą drogą w czerpaniu i projektowaniu chcemy pójść?

 • 13.jpeg

  Przełamanie ludowej symetrii – czyli jak skutecznie SPRZEDAĆ tradycyjny produkt ludowy we współczesnym stylu?

  29.05.2018

  Pijąc poranną kawę często zastanawiam się, czy na tyle dobrze zaprezentowałam swój produkt, że Pani Zosi również ta kawa z kupionego ode mnie kubka smakuje?

 • 88.jpeg

  Przełamanie ludowej symetrii – czyli jak skutecznie ZAPREZENTOWAĆ tradycyjny produkt ludowy we współczesnym stylu?

  28.05.2018

  O metodach efektywnego marketingu i w rezultacie skutecznej reklamy można dowiadywać się z całego stosu podręczników – instrukcji, które nierzadko potrafią sprzedać nam gotowy przepis na własny biznes. Całkiem przyjemna sprawa. Ale czy mieliście już w rękach podręcznik, który zdradzi Wam jak skutecznie zaprezentować produkt ludowy?

 • pyka.png

  Przełamanie ludowej symetrii – czyli jak skutecznie STWORZYĆ tradycyjny produkt ludowy we współczesnym stylu?

  24.05.2018

  Każdy, kto miał styczność w choćby małym stopniu z wytworem opolskiej sztuki ludowej powinien zauważyć, że cechą, która łączy wszystkie malowane kwiaty w spójną, piękną całość jest symetria. Symetria koloru i kształtu. Niezwykle szlachetna i ujmująca. Dlaczego więc ją przełamywać?

 • 1. Jestem twórcą ludowym - jestem sobą..jpeg

  Jestem twórcą ludowym - jestem sobą – Agnieszka Okos

  25.04.2018

  Opolska porcelana w moim domu była codziennością, również folklorystyczne kwiaty, w którą była malowana, pojawiały się na różnych przedmiotach codziennego użytku. Można powiedzieć, że wręcz dorastałam w otoczeniu tego pięknego motywu kwiatowego. Nie było innego wyjścia, po prostu MU-SIA-ŁAM to kontynuować.
  Sama nie wiem jak to nazwać, miłość od pierwszego kwiatka?! ;-)

 • 2.png

  Twórcze napięcie. Działania na styku niematerialnego dziedzictwa kulturowego i dizajnu.

  25.04.2018

  Tradycja  to treści kultury przekazywane z pokolenia na pokolenie, które przez daną zbiorowość uznawane są za społecznie istotne dla jej współczesności i przyszłości – mówią antropologiczne definicje. Intuicyjnie rozumiemy, że to pojemna definicja, w której mieszczą się różne wytwory ludzkiej aktywności. Warto jednak je sobie nazwać i pamiętać, że tradycją są zarówno wytwory kultury materialnej,  jaki elementy kultury społecznej oraz symbolicznej.

 • Bez tytułu.png

  Tradycja i dizajn – tu są emocje

  25.04.2018

  Tęsknota za tym, co dawne, tradycyjne, wiejskie, jest emocją, która coraz częściej towarzyszy wielu ludziom. Liczne są głosy, że rozwój cywilizacji i technologii nie służy człowiekowi, że lepsze były stare zwyczaje, relacje, kultura. Fascynacja kulturą ludową jest we współczesnym świecie silnym trendem, widocznym w wielu przejawach kultury masowej.

 • ręce.jpeg

  Ruszamy z wielkim entuzjazmem

  06.04.2018

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Kraina tradycją malowana”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, zgodnie z Programem  INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

Powrót na stronę główną