Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Rozeznanie cenowe z dn. 09.04.2018r. na materiały biurowe

Rozeznanie cenowe

z dnia 09.04.2018r  w/s  materiałów biurowych

I. Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice

II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego:

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych
Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF

PDFrozeznanie cenowe 09.04.2018.pdf

DOCXformularz ofertowy.docx
 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 13.04.2018r , do godziny 9:00 na adres e-mail: asystent@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia  materiałów biurowych wraz z fakturą VAT,
w terminie do 4 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

VII. Klauzule Rozeznania cenowego:

 

Powrót na stronę główną