Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Przedstawiamy zakutalizowaną informację monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informację po realizacji operacji

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczono pliki z Informacją monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informacją po realizacji operacji oraz Informacją pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty znajdują się również na naszej stronie internetowej, odpowiednio dla każdego zakresu wsparcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pozostałe zakresy wsparcia w tym rozwijanie działalności gospodarczej

Powrót na stronę główną