W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00. W pozostałe dni biuro czynne od 7.00 - 15.00.

Przedstawiamy zakutalizowaną informację monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informację po realizacji operacji

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczono pliki z Informacją monitorującą z realizacji biznesplanu/ Informacją po realizacji operacji oraz Informacją pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty znajdują się również na naszej stronie internetowej, odpowiednio dla każdego zakresu wsparcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pozostałe zakresy wsparcia w tym rozwijanie działalności gospodarczej

Powrót na stronę główną