W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00. W pozostałe dni biuro czynne od 7.00 - 15.00.

Przekazujemy mieszkańcom i podmiotom z obszarów LGD wiedzę i informację na temat stanu realizacji LSR

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 przekazuje mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzę
i informację na temat stanu realizacji LSR, tj. na temat osiągniętych celów i wskaźników LSR.

Na dzień 31 marca 2018 r. zostało podpisanych:

Do tej pory wypłacono 224 tys. zł wsparcia 4 beneficjentom z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz życzymy wytrwałości w realizacji projektów!

 

Powrót na stronę główną