Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Przekazujemy mieszkańcom i podmiotom z obszarów LGD wiedzę i informację na temat stanu realizacji LSR

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 przekazuje mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzę
i informację na temat stanu realizacji LSR, tj. na temat osiągniętych celów i wskaźników LSR.

Na dzień 31 marca 2018 r. zostało podpisanych:

Do tej pory wypłacono 224 tys. zł wsparcia 4 beneficjentom z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom oraz życzymy wytrwałości w realizacji projektów!

 

Powrót na stronę główną