Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Laur Specjalny Ziemi Strzeleckiej dla Krainy!


W sobotę 14 kwietnia na uroczystej gali, Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej uhonorowało działaczy lokalnych i samorządowców, którzy codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju regionu ale i rozsławiają go w kraju oraz poza granicami.

Podczas gali kapituła, z pośród 15 nominowanych, przyznała 5  statuetek "Laur Ziemi Strzeleckie" za:

Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Strzeleckiej przyznał również dwa laury specjalne, które powędrowały do Marka Gaworskiego, za liczne publikacje w większości dotyczące lokalnej historii.

Natomiast drugi laur, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, otrzymało Stowarzyszenie Kraina św. Anny za ogromne zaangażowanie w animowanie społeczności lokalnej do działań służących dobru wspólnemu na Ziemi Strzeleckiej.

Podczas wyczytywania werdyktu w uzasadnieniu zwrócono szczególną uwagę na jedenastoletnią działalność Stowarzyszenia, jako jednej
z największych Lokalnych Grup Działania na Opolszczyźnie, która powstała z inicjatywy partnerów lokalnych w ramach wdrażania programu Leader na lata 2007-2013, za poszukiwanie różnych źródeł finansowania dla realizacji projektów wspomagających rozwój regionu. Największym z nich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który na lata 2014-2020 Stowarzyszenie pozyskało ponad 10 mln złotych, za organizowane konkursów grantowych w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz za dwukrotne przeprowadzenie wydarzenia "Giving Circle - Krąg Darczyńców", podczas których pozyskano dla społeczności lokalnej ponad 26 tysięcy złotych.
Zwrócono również uwagę na osoby tworzące Stowarzyszenie. Przewodniczący kapituły Józef Kampa podkreślił, iż "Stowarzyszenie Krainę św. Anny tworzy zespół osób kreatywnych, pełnych pasji i energii, a ich działania podejmowane są przede wszystkim w celu dążenia do ucieleśnienia wizji i marzeń mieszkańców, aby w ich otoczeniu żyło się lepiej." Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Przewodniczącego Józefa Kampy odebrał Zarząd Stowarzyszenia Ewa Maria Piłat oraz Helmut Paisdzior.

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak prestiżowe wyróżnienie i rzekę wspaniałych słów.

Laur jest dla nas inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń oraz dowodem na to, iż robimy coś dobrego, aby wszystkim żyło się lepiej.

Dziękujemy i nadal działajmy razem.

 

Zapraszamy do mini galerii:

 

 

 

Więcej informacji znajduje się:

http://www.ziemiastrzelecka.pl/

http://radio.opole.pl/100,233875,laury-dla-szczegolnych-wyrozniono-osobowosci-zie

Powrót na stronę główną