W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w realizację LSR

 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 organizuje cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszarów LGD w realizację LSR.

Spotkania skierowane są do mikroprzedsiębiorstw, rolników, stowarzyszeń, grup nieformalnych, mieszkańców, lokalnych liderów oraz pozostałych zainteresowanych w zakresie warunków otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020 z uwzględnieniem informacji o naborach wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

PDFHarmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych.pdf

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy w formie telefonicznej 77 44 67 130 oraz mailowej nabory@annaland.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku uczestników w wyznaczony terminie, Stowarzyszenie będzie oczekiwało na chętne osoby do 45 minut od terminu rozpoczęcia spotkania lub w innym terminie określonym w harmonogramie.

 

Zapraszamy również Państwa osobiście do biura LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub poprzez kontakt e-mail: nabory@annaland.pl

Powrót na stronę główną