Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Przyroda łagodzi zmiany klimatu – szkolenie

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie lokalnych działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenia mają na celu:

- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,

-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej  retencji i ochrony bioróżnorodności, 

- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowali społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników,  doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Zaplanowano  2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia, odbywające się na terenie województwa opolskiego.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2018r. na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego / zakwaterowanie gmina Lubsza – dokładny adres zostanie podany uczestnikom szkolenia/,   II zjazd szkoleniowy odbędzie się pod koniec czerwca lub na początku września. W trakcie szkoleń przewidziane są objazdy terenowe.

Główna tematyka cyklu szkoleniowego:

Uczestnicy będą mogli korzystać z wiedzy trenerów prowadzących szkolenie oraz szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych  przygotowanych w ramach projektu w tym poradnika, pakietu edukacyjnego, plakatów i broszur.

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres do dnia 11 maja 2018, tel.76 86 294 30.

Pytania dotyczące szkolenia oraz projektu można kierować na , tel.600 276 829.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Współdziałanie środowiska na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW.

Powrót na stronę główną