Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne II/2018 w związku ze zmianą Regulaminu Rady - aktualizacja

W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi wynikającymi z brakiem akceptacji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Kraina św. Anny uchwalonych w dniu 19.03.2018 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dokumentów związku z brakiem akceptacji:

PDFRegulamin Rady Programowej - proponowane zmiany 21.05.2018.pdf
PDFzał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - zaproponowane zmiany 21.05.2018.doc.pdf

Natomiast pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

Aktualizacja z dn. 24.05.2018 r.

W zawiązku z informacjami o skorygowaniu terminu weryfikacji wstępnej w procedurze naboru zamieszczamy dokument z śledzeniem zmian

PDFzał. nr 1 Procedura wyboru i oceny - zaproponowane zmiany z dn. 23.05.2018.pdf

Informujemy, również że Stowarzyszenie dodatkowo zamieści Procedurę odwoławczą z śledzeniem zmian ponieważ na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka PROW 2014-2020, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS ) został zamieszczony zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018 r.). (E-mail z dn. 22.05.2018 r. Polskie Sieci LGD.)

PDFzał. nr 4 Procedura odwoławcza - zaproponowane zmiany 23.05.2018.pdf

Informujemy, że do dnia 23 maja 2018 r. do godziny 15.00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian do Regulaminu Rady w formie telefonicznej (77 44 67 130/131), mailowej (nabory@annaland.pl) lub osobiście w siedzibie biura.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 24.05.2018 r. w godzinach od 11:30 do 12:30 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

Dni "otwartych drzwi" 24 - 25 maja w godzinach od 7:00 do 15:00

Kolejny termin konsultacji społecznych odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. w godzinach od 9:00 do 10:00 w biurze Stowarzyszenia.

 

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian Regulaminu Rady!

Powrót na stronę główną