Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wróćmy do bajek i legend

loga.png

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Wróćmy do bajek i legend" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Wróćmy do bajek i legend”, inicjującego współpracę społeczności pogranicza polsko-czeskiego polegającą na wzmocnieniu integracji społeczności na poziomie lokalnym. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także zaprezentowaniu i promocji tradycyjnego wzornictwa pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 219,35 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 19 736,45 EUR,
dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 160,97 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

Powrót na stronę główną