W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś

loga.png

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionem Pradziad.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś, inicjującego współpracę społeczności pogranicza polsko-czeskiego polegającą na wzmocnieniu integracji społeczności na poziomie lokalnym. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także zaprezentowaniu i promocji tradycyjnego wzornictwa pogranicza.

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 21 507,94 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 18 281,75 EUR,
dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 075,40 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

Powrót na stronę główną