Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn. 07.06.2018 r. dot. wydania toreb papierowych

loga.png

Zapytanie ofertowe z dnia 07.06.2018 r.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie toreb papierowych

Szczegółową specyfikację zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku poniżej:

PDFzapytanie ofertowe dotyczące toreb papierowych.pdf

Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania:

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 12.06.2018 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: euroregion@annaland.pl

Formularz zgłoszeniowy:

DOCXformularz ofertowy na wykonanie toreb papierowych.docx

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Sandra Koźba - telefon 77 44 67 130, e-mail: euroregion@annaland.pl

Klauzule zapytania ofertowego:

Powrót na stronę główną