Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zabytkowa kopalnia srebra

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na wyjazd do Zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

Powrót na stronę główną