Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Święto tarniny

Gmina Tarnów Opolski zaprasza na Święto Tarniny w Kosorowicach.

Plakat 4 Święto Tarniny.jpeg

Powrót na stronę główną