Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje długodystansowej trasy rowerowej

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach projektu pt. „Koncepcja długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska informuję, że istnieje możliwość konsultowania i sprawdzania przebiegu Cyklotrasy oraz tras bocznych poprzez Geoportal pod adresem https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt .

Uwagi oraz przebieg trasy ustalony podczas konsultacji zostanie naniesiony przez Partnera Wiodącego, czyli Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia. Z uwagi na fakt, iż konsultacje będą trwały do końca sierpnia’2018, prosimy o analizę już poprowadzonych ścieżek oraz wysyłanie uwag do dnia 31.07.2018 r. na adres:   w celu zebrania ich w jeden dokument i przesłania do Partnera Wiodącego.

 

Powrót na stronę główną