Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Spotkanie partnerów projektu w czeskim Rymarov

 

W dniu 12 lipca 2018 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym międzynarodowego projektu współpracy w czeskim Rymarov.

W spotkaniu udział wzięło 5 polskich LGD (dwie z województwa opolskiego: Stowarzyszenie Kraina św. Anny i Kraina Dinozaurów, trzy z województwa śląskiego: Partnerstwo Północnej Jury, Razem na Wyżyny oraz Bractwo Kuźnic) a także 2 czeskie LGD (MAS Opavsko oraz MAS Rymarovsko).

Podczas spotkania omawiano między innymi polskie i czeskie legislacje dotyczące projektów współpracy, zakres rzeczowo-finansowo oraz ramy czasowe projektu.

Serdecznie dziękujemy partnerom za gościnne przyjęcie w Rymarowie.

 

Powrót na stronę główną