Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Babie Lato

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprasza na Babie Lato.

Powrót na stronę główną