Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn. 02.08.2018 dot. przeprowadzenia inwentaryzacji

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 02.08.2018 r.
dot. przeprowadzenia inwentaryzacji obrzędów i tradycji ludowych pogranicza PL-CZ

w ramach realizacji projektu „Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś”

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu zapytania
PDFZapytanie ofertowe dotyczące etnografa.pdf

 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent prześle Stowarzyszeniu wypełniony formularzu ofertowy (DOCXformularz ofertowy dotyczące etnografa.docx propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 08.08.2018 r., do godziny 12:00 na adres e-mail:  

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sandra Koźba, Telefon 575 750 122; e-mail:

Powrót na stronę główną