Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Kierunek FIO 2018 – ogłoszenie o naborze wniosków

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
  2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
  2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
  3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

Termin składania wniosków: 02.08.2018 r. – 22.08.208 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Kierunek FIO 2018

 

Powrót na stronę główną