Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn.09.08.2018 r. dot. nagrania i emisji cyklu filmów

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.08.2018 r.
dot. nagrania i emisji cyklu filmów związanych z wybranymi tradycjami i obrzędami Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz okolic miasta Dub nad Morawą (partnera czeskiego)

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice

NIP: 1990052018

II. Określenie przedmiotu:
PDFzapytanie ofertowe filmy.pdf

 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania:

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy (DOCXformularz ofertowy filmy.docx wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 17.08.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: .

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Sandra Koźba – e-mail:

Powrót na stronę główną