Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Produkt regionalny w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Dobre bo lokalne".

O nas

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego.

W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców.

Powierzchnia obszaru Stowarzyszenia wynosi 984 km², ludność zamieszkująca Krainę to 125 520 osoby (dane GUS na dzień 31.12.2013r.).

Swą nazwę Stowarzyszenie zaczerpnęło z charakterystycznego wzniesienia, będącego wygasłym przed milionami lat wulkanem, jakim jest Garb Chełmu (406 m.n.p.m.), zwanym potocznie Górą św. Anny. Tu znajduje się Bazylika z bardzo cenną figurą Świętej Anny Samotrzeciej - stanowiąc miejsce święte - powód pielgrzymek tysiąca wiernych.

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz tak urzekająco piękny i niepowtarzalny. Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, występują tu zarówno obszary wyżynne jak i nizinne. Bogactwo kulturalne Krainy tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz Perła Śląska Opolskiego, jakim jest kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze św. Anny, ustanowiony w 2004 r. Pomnikiem Historii.

Niebagatelny wpływ na działalność kulturową ma mniejszość niemiecka, która również w postaci swoich klubów wiejskich prowadzi działalność. Ludność ma poczucie wspólnoty kulturowej, jest wiele wspólnych tradycji śląskich np. gwara, wodzenie niedźwiedzia, robienie koron żniwnych, kroszonek wielkanocnych oraz kulinaria kuchni śląskiej. W codziennym życiu wytworzyła się społeczność tolerancyjna i otwarta, połączona wspólnym losem.

Centralną część Krainy św. Anny stanowi Park Krajobrazowy Góra św. Anny, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Zadaniem sieci jest ochrona wybranych elementów przyrody – najcenniejszych i najrzadszych w skali Europy.

Spośród 3 zgłoszonych do Komisji Europejskiej z województwa Opolskiego obszarów siedliskowych 2 znajdują się na terenie Krainy św. Anny: Góra św. Anny ( PLH160002) i Kamień Śląski (PLH160003). Wyznaczenie ostoi siedliskowej to nie tylko ogromna promocja na skalę europejską, ale także podstawa do ubiegania się o dodatkowe krajowe i unijne fundusze. Obszary naturowe naszej Krainy stanowią niezwykłą atrakcję dla turystów spragnionych piękna przyrody i dobrego stanu środowiska.

Zapraszamy, więc do nas gdzie czekają wspaniali i gościnni ludzie, piękne miejsca, nieskażona przyroda …

 

PDFSTATUT Stowarzyszenia Kraina św. Anny 13.12.2018.pdf

 

 

Biuro Stowarzyszenia czynne:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 15:00

 

Organami decyzyjnymi Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Programowa - dokonująca wyboru projektów do dofinansowania.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA  kadencja na lata 2016-2020:

1. Ewa Maria Piłat  - Prezes Zarządu

2. Jolanta Nikołajczyk Wiceprezes Zarządu                                                     

3. Damian GrochlaWiceprezes Zarządu

4.  Edyta Gola - Członek Zarządu                           

5. Helmut Paisdzior - Członek Zarządu                    

6. Krzysztof Reinert - Członek Zarządu 


KOMISJA REWIZYJNA  kadencja na lata 2016-2020:

1. Adelajda Pawelczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Bernard Friedla - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                            

3. Zbigniew Kawa - Członek Komisji Rewizyjnej


RADA PROGRAMOWA od 27.02.2019 r kadencja na lata 2016-2020:  

1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

2. Katarzyna Tomczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Programowej                                         

3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

4.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej              

5.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej    

6.   Aneta Labisz - Członek Rady Programowej 

7.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

8.  Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej       

9.  Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej       

10. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej        

11. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

12.  Józef Garbacz - Członek Rady Programowej   

13. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej

14.  Małgorzata Pacion - Członek Rady Programowej

15. Weronika Lipka-Nossol - Członek Rady Programowej


RADA PROGRAMOWA do 27.02.2019 r kadencja na lata 2016-2020:  

1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

2. Katarzyna Tomczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Programowej                                         

3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

4.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej              

5.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej    

6.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

7.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

8.  Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej       

9.  Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej       

10. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej        

11. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

12.  Józef Garbacz - Członek Rady Programowej   

13. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej

14.  Aneta Labisz - Członek Rady Programowej


RADA PROGRAMOWA do 13.12.2018.r kadencja na lata 2016-2020:  

 1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

 2.  Bernard Kubata - Wiceprzewodniczący Rady Programowej                                                  

 3.  Adrian Zimerman - Członek Rady Programowej

 4.  Katarzyna Tomczyk - Członek Rady Programowej                         

 5.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej                 

 6.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej 

  7.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

  8.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

  9.  Paweł Mazurek - Członek Rady Programowej    

10. Patrycja Bugno - Członek Rady Programowej         

11. Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej           

12. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej         

13. Beata Niepala - Członek Rady Programowej 

14. Józef Garbacz - Członek Rady Programowej      

15. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej       


RADA PROGRAMOWA do 06.04.2017r. kadencja na lata 2016-2020:  

 1.  Brygida Pytel  - Przewodnicząca Rady Programowej

 2.  Romuald Haraf - Wiceprzewodniczący Rady Programowej                                                  

 3.  Sybila Zimerman - Członek Rady Programowej

 4.  Katarzyna Tomczyk - Członek Rady Programowej                         

 5.  Maria Feliniak - Członek Rady Programowej                 

 6.  Beata Wielgosik - Członek Rady Programowej 

  7.  Ingeborga Kirsch - Iścińska - Członek Rady Programowej 

  8.  Magdalena Chudowska - Członek Rady Programowej 

  9.  Bernard Kubata - Członek Rady Programowej    

10. Krzysztof Długosz - Członek Rady Programowej         

11. Marcin Piotr Wycisło - Członek Rady Programowej           

12. Łukasz Jastrzembski - Członek Rady Programowej         

13. Rudolf Urban - Członek Rady Programowej 

14. Józef Garbacz - Członek Rady Programowej      

15. Rafał Nocoń - Członek Rady Programowej       


      

ZARZĄD STOWARZYSZENIA  kadencja na lata 2012-2015:

1. Ewa Maria Piłat  - Prezes Zarządu

2. Klaudia KluczniokWiceprezes Zarządu                                                     

3. Damian GrochlaWiceprezes Zarządu

4. Jolanta Nikołajczyk - Członek Zarządu                           

5. Helmut Paisdzior - Członek Zarządu                    

6. Krzysztof Reinert - Członek Zarządu

                   

 

 

 

 

Powrót na stronę główną