Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe z dn. 20.08.2018 dotyczące wydania publikacji w ramach projektu "Wróćmy do bajek i legend"

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20.08.2018 r.
dotyczące wydania publikacji w ramach projektu "Wróćmy do bajek i legend"

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFzapytanie ofertowe dotyczące wydania publikacji PL-CZ.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy (DOCXformularz ofertowy dotyczący wydania publikacji PL-CZ.docx) wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 27.08.2018 r., do godziny 12.00 na adres e-mail: .

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sandra Koźba,  e-mail: tel. 793 503 183

Powrót na stronę główną