W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Rozeznanie cenowe z dnia 04.09.2018 r. dotyczące plecaków ze sznurkiem

Rozeznanie cenowe
z dn. 04.09.2018r. dotyczące plecaków ze sznurkiem

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu:  PDFrozeznanie cenowe dotyczące plecaków ze sznurkiem.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania

Oferent prześle Zamawiającemu ofertę szczegółową i dodatkowe informacje, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 10.09.2018 r., do godziny 12.00 na adres e-mail:

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Nikolina Lerch-Bieganowska nabory@annaland.pl tel. 77 44 67 130/131

Powrót na stronę główną