Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Annogórskie Lato Organowe

Gmina Leśnica zaprasza na Annogórskie Lato Organowe - koncert organowy.

Plakat.jpeg

Powrót na stronę główną