Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Ankieta diagnozująca problemy i trudności komunikacyjne między beneficjentem, a Instytucją Wdrażającą

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety diagnozującej problemy i trudności komunikacyjne między Państwem (beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie LEADER), a Instytucją Wdrażającą (Samorządem Województwa Opolskiego). Poniższa ankieta jest narzędziem badawczym, które Stowarzyszenie Kraina św. Anny wykorzysta w procesie realizacji planu komunikacji na rok 2018.

Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez Instytucję Wdrażającą. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą udokumentować i zaraportować problemy pojawiające się pomiędzy Państwem, a Instytucją Wdrażającą, co w przyszłości umożliwi usprawnienie funkcjonowania IW.

Zapraszamy do:

ankieta.gif

Czas trwania ankiety:

10.09.2018 r. - 30.09.2018 r.

Powrót na stronę główną