Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

48 Strzelecki Spotkanie Amatorskich Teatrów Lalek

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na 48 Strzeleckie Spotkanie Amatorskich Teatrów Lalek.

http://www.sok.strzelceopolskie.pl/images/photo/plakat_ssatl_2018.jpg

Powrót na stronę główną