Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Katarzyna Bonda

Królowa polskiego kryminału Krystyna Bonda w Strzelcach Opolskich.

Powrót na stronę główną