Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Sukces projektu "W Krainie dźwięków"

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca operację "Akademia Umiejętności Animatora LGD", której celem było podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji społeczności lokalnych poprzez przygotowanie animatorów – inicjatorów tworzenia partnerstw, w szczególności wielosektorowych oraz inicjowanie ciekawych działań w środowisku lokalnym. 

W czasie konferencji, zostały nagrodzone najlepsze inicjatywy, podejmowane przez animatorów, a zrealizowane w ramach Akademii Umiejętności Animatora. Projekt pt. "W Krainie dźwięków" Stowarzyszenia Kraina św. Anny otrzymał pierwszą nagrodę z rąk wiceministra Ryszarda Zarudzkiego za najlepszą inicjatywę w województwie lubuskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim. Nagrodę odbieraliśmy dumni również z tego powodu, iż jako jedyni reprezentowaliśmy województwo opolskie.

Organizatorem konferencji była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do mini galerii:

 

 

 
Polecamy uwadze również stronę ministerstwa (kliknij)
Powrót na stronę główną