Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wystawa prac "Wróćmy do bajek i legend"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w wystawie prac pokonkursowych "Wróćmy do bajek i legend", która odbędzie się 10 listopada o godz. 11.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Wszystkie prace zgłoszone w ramach konkursu zostaną zaprezentowane odwiedzającym. Dodatkowo wybrane z nich zostały przełożone na trwalszy nośnik, tj. płytę PCV, a następnie umieszczone na sztalugach.

Celem organizowanej wystawy jest podsumowanie konkursu, obejrzenie powstałych dzięki niemu prac, ale przede wszystkim zawiązanie więzi, przełamanie bariery językowej i zainicjowanie wspólnych planów na przyszłość - szeroko rozumiana integracja transgraniczna społeczności i instytucji.

plakat.png

Zaproszenie PDFplakat.pdf

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 219,35 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 736,45 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 160,97 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Powrót na stronę główną