Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W ziemi włoskiej...

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprasza na Strzeleckie Spotkania Podróżników pt. "W ziemi włoskiej...", które poprowadzi Janusz Berdzik.

Powrót na stronę główną