Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Znamy laureatów konkursu "Łamigłówki z główki"

 

Konkurs "Łamigłówki z główki" ogłoszony został 10 lipca i trwał do 28 września. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych łamigłówek wskazujących charakterystyczne elementy, kulturę, tradycję, miejsca, lokalne produkty oraz znajomość Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Priorytetem konkursu było również zwiększenie świadomości o posiadanym dziedzictwie lokalnym, który jest w zasięgu ręki (w swoim otoczeniu). Zwrócenie uwagi na piękno i różnorodność zasobów Krainy św. Anny, a ponadto popularyzacja obszaru, w tym kształtowanie wyobraźni, twórczości i kreatywności wśród społeczności lokalnej.

Do siedziby Stowarzyszenia Kraina św. Anny wpłynęło łącznie 22 zgłoszenia.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Adelajda Pawelczyk – Przewodnicząca Komisji
  2. Zbigniew Kawa – Członek Komisji
  3. Bernard Friedla – Członek Komisji
  4. Sandra Koźba – Sekretarz posiedzenia Komisji (nie biorąca udziału w głosowaniu)

zgodnie z Regulaminem Konkursu w dniu 5 listopada 2018 r. wyłoniła laureatów konkursu tj.:

kategoria wiekowa 6-11 lat      -      Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

kategoria wiekowa 12-18 lat    -      Martyna Mikołasz

kategoria wiekowa powyżej 19 lat    -      Teresa Sobota

Komisja Konkursowa jednomyślnie przyznała

Świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

tytuł

Najlepszego kreatora łamigłówek.

 

Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienie dla Krystiana Cholewy, za zaangażowanie, determinację oraz zgłoszoną pracę.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zestaw nagród promujących obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Organizatorzy będą kontaktowali się z laureatami w celu ustalenia terminu odbioru nagród.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY
wyobraźni, twórczości i kreatywności!!

Powrót na stronę główną