Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Rozeznanie cenowe nr 2 z dnia 19.11.2018

Rozeznanie cenowe nr 2
z dn. 19.11.2018r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFRozeznanie nr 2 z dnia 19.11.2018 r.pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent prześle Zamawiającemu ofertę szczegółową i dodatkowe informacje, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 22.11.2018 r., do godziny 15.00 na adres e-mail:

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Nikolina Lerch-Bieganowska nabory@annaland.pl tel. 77 44 67 130/131

Powrót na stronę główną