Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 grudnia 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godz. 11.30 w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Akredytacja członków od godz. 11.10 - 11.30.

2. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).

3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przedstawienie proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia Kraina św. Anny - podjęcie uchwały.

5. Zmiany personalne w składzie Rady Programowej Stowarzyszenia - podjęcie uchwały.

6. Propozycja składek członkowskich na rok 2019 - podjęcie uchwały.

7. Wolne wnioski, dyskusja, omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia.

8. Zamknięcie obrad Zebrania.

 

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Prosimy o sprawdzanie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe rozsyłane przez Stowarzyszenie Krainę św. Anny.

Szczegółowe materiały poruszane na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zostaną przesłane mailem bezpośrednio do członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że podczas Zebrania będzie można dokonać płatności bieżących i zaległych składek członkowskich. W przypadku pytań o wysokość składek prosimy o kontakt z Panią Marią Muc-Łysy w dniu 12 grudnia 2018 pod nr telefonu : 77 44 67 130

 

Powrót na stronę główną