Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Szkolenia dla Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Realizując plan szkoleń dla Członków Rady Programowej i pracowników Biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 13 grudnia 2018 roku od godziny 8:00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w sali 100A odbędą się dwa szkolenia dla Rady Programowej.

Pierwsze dotyczyć będzie znajomości wdrażania LSR i Regulaminu Rady Programowej, zaraz po nim członkowie Rady wraz z pracownikami biura zostaną zapoznani z zasadami wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Powrót na stronę główną