Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Przedłużony termin składania ofert na materiały biurowe

Zapytanie ofertowe
z dn.08.01.2019 r. w/s materiałów biurowych na 2019 rok

I.Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 1990052018

II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego:

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych na 2019 rok
Treść specyfikacji podana jest w dokumencie PDF. 

PDFZapytanie ofertowe z dn. 08.01.2019 r. - mat. biurowe.pdf
DOCXformularz ofertowy.docx

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania:

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz
z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 18.01.2019 r, do godziny 11:00
na adres e-mail:
asystent@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Alicja Schwarzer Telefon 77 44 67 130, e-mail: asystent@annaland.pl

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania

Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia materiałów biurowych wraz z fakturą VAT,
w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:

Powrót na stronę główną