Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za nami warsztat refleksyjny

W zeszły czwartek tj. 10.01.2019 r. w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Krapkowicach odbył się warsztat refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny, podczas którego członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz zaproszeni goście omawiali bieżący proces wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

Warsztat ma na celu coroczne badanie rezultatów wdrażania LSR, funkcjonowania Stowarzyszenia. Jego wnioski przyczynią się do usprawniania tego procesu, jak również podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach kierunku działań. Wypracowane dane posłużą do przygotowania sprawozdania rocznego z realizacji LSR za rok 2018.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywny udział w spotkaniu.