W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Rozeznanie cenowe z dnia 23.01.2019 r.

Rozeznanie cenowe z dn. 23.01.2019 r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFRozeznanie cenowe z dnia 23.01.2019 r..pdf

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 30.01.2019 r. do godziny 08:00 na adres e-mail: nabory@annaland.pl

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Nikolina Lerch-Bieganowska nabory@annaland.pl tel. 77 44 67 130/131

Powrót na stronę główną