Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Ważne dla beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach poddziałania 19.2 - wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB)

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zobowiązani są do złożenia Informacji po realizacji operacji/Informacji po realizacji biznesplanu (IPRO/IPRB). 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii interpretacji zapisów występujących w Umowie o przyznaniu pomocy odnoszących się do terminów składania IPRO/IPRB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poniższe wyjaśnienia.

PDFWyjaśnienia dot. terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB) z dn. 25.01.2019 r. znak sprawy DDD-WL.6935.12.2019.EC.PDF

Powrót na stronę główną