Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne I/2019 w związku ze zmianą LSR oraz dokumentów towarzyszących - możliwość zgłaszania propozycji zmian podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych

W związku z przeprowadzonym warsztatem refleksyjnym Stowarzyszenia Kraina św. Anny, nowelizacją Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz dokumentach towarzyszących, tj. załączników do Umowy ramowej.

Aktualne dokumenty znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że w dniach od 18 do 27 lutego 2019 r. przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian w LSR podczas cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszarów LGD, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:

PDFHarmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych 2019.pdf

Zapraszamy do udziału w spotkaniach podczas, których możliwe będzie wypełnienie fiszek projektowych dotyczących realizacji planowanych projektów.

Powrót na stronę główną