Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27 luty 2019 r.

PDFZaproszenie WZC 27.02.2019r..pdf

Zaproszenie WZC 27.02.2019r._1.jpeg

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27 lutego 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Akredytacja członków od godz. 7.45 - 8.00.

2. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).

3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Zmiany personalne w składzie Rady Programowej Stowarzyszenia - uchwała nr 1/2019.

6. Korekta uchwał w/s składek członkowskich za lata 2008-2016 - uchwała nr 2/2019.

7. Wolne wnioski, dyskusja, omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia.

8. Zamknięcie obrad Zebrania.

 

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Prosimy o sprawdzanie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe rozsyłane przez Stowarzyszenie Krainę św. Anny.

Szczegółowe materiały poruszane na Walnym Zebraniu Członków zostaną przesłane mailem bezpośrednio do członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że podczas Zebrania będzie można dokonać płatności składek członkowskich za rok 2019 r.

Wysokość składek za rok 2019:

  • dla osób fizycznych w kwocie 10,00 zł.
  • dla podmiotów gospodarczych w kwocie 50,00 zł.
  • dla spółdzielni socjalnych w kwocie 15,00 zł.
  • dla organizacji pozarządowych w kwocie 10,00 zł.

Składkę członkowsko za rok 2019 można regulować również na konto bankowe Stowarzyszenia: 67 8884 0004 2001 0000 7344 0001.

Powrót na stronę główną